PRZEBUDUJĄ DROGĘ

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-POKRZYWNO: Jak już wcześniej informowaliśmy w Wieściach z Okolicy ul. Pokrzywno na południu Poznania zostanie rozbudowana na odcinku od ul. Sanockiej do ul. Ropczyckiej. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła pod koniec kwietnia przetarg, aby wybrać wykonawcę robót budowlanych.

Inwestycja poprawi komfort wszystkich użytkowników ulicy, ale przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Aktualnie na ul. Pokrzywno brakuje wygodnych chodników i drogi rowerowej, co wkrótce się zmieni.

Ulica zmieni się pomiędzy ul. Sanocką a ul. Ropczycką, na odcinku o długości ponad 800 metrów. Droga zyska nową nawierzchnię jezdni, wzdłuż której powstanie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Planowana szerokość drogi rowerowej to 2 metry, a chodników, w zależności od lokalizacji – między 1,5 a 2 m. Dwukierunkowa droga rowerowa zostanie poprowadzona po wschodniej stronie ulicy, przy krawędzi jezdni, natomiast chodnik przewidziany jest po obu stronach. Prace obejmują także budowę zatok i przystanków autobusowych.

Wykonawca zadania zajmie się również przebudową skrzyżowań i zjazdów do posesji. Ulica po przebudowie będzie miała kanalizację deszczową, zyska też nowe oświetlenie. Przewidziane są również nowe nasadzenia zieleni. W zakres prac wchodzi też budowa kanalizacji teletechnicznej. Całość uzupełni mała architektura w postaci ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci – informują Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu przetargowym mogą składać swoje oferty do 17 maja 2022 roku.

Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie