PRZEDŁUŻĄ GOSPODARSKĄ?

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-SPŁAWIE: Jak już informowaliśmy wcześniej na Facebook’u Wieści z Okolicy 27 kwietnia przy kościele na poznańskim Spławiu odbyło się spotkanie mieszkańcow zaniepokojonych pojawieniem się w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania drogi, propozycji przedłużenia ul. Gospodarskiej.

Osiedlowy radny ze Szczepankowa Krzysztof Filipiak informuje, że wybudowanie łącznicy między wiaduktem nad autostradą a ul. Ostrowską może w przyszłości spowodować wzrost natężenia ruchu na ul. Gospodarskiej, a także otwarcie tranzytu w kierunku Zalasewa przez ul. Bobrownicką, ale z drugiej strony może poprawić komunikację tej części osiedla. Dodał on, że na chwilę obecną Rada Osiedla nie zna żadnych planów dotyczących budowy takiej drogi, a Studium jedynie wytycza pewne kierunki rozwoju Miasta.

Do 6 maja 2022 Miejska Pracownia Urbanistyczna zbiera opinie na temat projektu nowego Studium od wszystkich zainteresowanych i warto do tego czasu wszelkie uwagi przekazać.

Z projektem można się zapoznać na oficjalnych stronach Miasta Poznania.

Opinie dotyczące projektu nowego Studium można przesyłać: pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań