KRZYWOUSTEGO DO REMONTU

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-SZCZEPANKOWO: Na drugi kwartał tego roku zaplanowano realizację kolejnego etapu remontu ul. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu. 

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który wyłoni wykonawcę robót mających na celu wymianę nawierzchni i wzmocnienie nitki wylotowej tej ulicy, na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do węzła autostradowego Krzesiny.

– To kontynuacja rozpoczętego w ubiegłym roku przez Zarząd Dróg Miejskich remontu ul. Bolesława Krzywoustego, w ramach którego istniejąca nawierzchnia nitki prowadzącej w kierunku węzła autostradowego zostanie naprawiona i wzmocniona. Powstaną także m.in. opaska z płyt betonowych, nowe krawężniki i obrzeża. Ulepszone zostaną pobocza, wymienione wpusty, zamontowane będą nowe bariery ochronne – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 27 stycznia 2022 r.

Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie