TRAMWAJE NA RONDZIE

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-RATAJE: Od 13 grudnia, zgodnie z zapowiedziami miasta, tramwaje mogą przejeżdżać przez most Królowej Jadwigi i Rondo Rataje. Tego samego dnia udostępniono także kolejne pasy ruchu ułatwiające wjazd i wyjazd z ronda.

Miasto informuje, że od 13 grudnia wjazd na rondo Rataje jest już możliwy wszystkimi pasami dla samochodów, z wyjątkiem jednego na ul. Krzywoustego. Buspas wewnątrz ronda nie będzie jeszcze dostępny.

Zmiany dla kierowców oznaczają, że wjazd na rondo od strony ul. Jana Pawła II będzie już możliwy pięcioma pasami. Wszystkie cztery będą również dostępne dla wjeżdżających na rondo od strony mostu Królowej Jadwigi. Podobnie cztery pasy, z których można już korzystać od ul. Zamenhofa. Jedynie wyłączony w dalszym ciągu pozostanie jeden pas ruchu dla wjeżdżających na rondo ulicą Krzywoustego od strony Kórnika, z uwagi na ograniczenie zjazdu z ronda w kierunku centrum miasta (przy dworcu autobusowym). Wszystkie pozostałe zjazdy będą już w pełni dostępne.

Na ul. Królowej Jadwigi mogą jedynie trwać jeszcze prace związane z wpustami kanalizacji deszczowej i oznakowaniem poziomym.

Z uwagi na trwające roboty budowlane na rondzie Rataje i ul. Krzywoustego, przejazd przez most Królowej Jadwigi będzie możliwy jednym pasem (w obu kierunkach). Drugi, wyznaczony na torowisku, będzie buspasem.

Zaawansowana jest już również budowa konstrukcji południowej jezdni ul. Krzywoustego na odcinku między mostem Królowej Jadwigi a ul. Juracką. Pozwoli to przesunąć pas ruchu, który jest tymczasowo wyznaczony na torowisku tramwajowym, na nową jezdnię. Taka zmiana usprawni przejazd tramwajów.

W dalszym ciągu ograniczona będzie liczba pasów ruchu na ul. Krzywoustego w rejonie skrzyżowań z ul. Serafitek i Juracką z uwagi na kontynuację prac budowlanych. Po zjeździe z ronda dla jadących ul. Krzywoustego w stronę centrum dostępny będzie nadal jeden pas. W przeciwnym kierunku wciąż dla dojeżdżających do ronda będzie jeden pas, a wjazd na samo rondo – od 13 grudnia możliwy już czterema.

W zaledwie cztery miesiące torowisko tramwajowe między rondem Rataje a mostem Królowej Jadwigi zostało gruntownie przebudowane, z zastosowaniem technologii ograniczającej hałas i drgania. Ze względów bezpieczeństwa tramwaje na tym odcinku pojadą z ograniczoną prędkością – kontynuowane będą prace związane z przebudową peronów przystankowych. Z tego względu tramwaje nie będą zatrzymywały się jeszcze na przystankach Rondo Rataje (na wysokości dworca) oraz Serafitek. W obu kierunkach na tych dwóch przystankach nie będzie więc możliwości wsiadania do tramwaju i wysiadania. 

Zakończenie wszystkich robót planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Do wykonania pozostały dalsze prace na ul. Krzywoustego związane z przebudową jezdni oraz budową peronów przystankowych, dróg rowerowych oraz chodników, a także nasadzenia zieleni w rejonie całej inwestycji.  

Fot. poznan.pl