MPZP PRZY RUDZKIEJ

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-POKRZYWNO: Do końca grudnia 2021 roku mieszkańcy mogą zapoznać się z planami dotyczącymi zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ul. Krzywoustego i Rudzkiej w Poznaniu.

Miejska Pracownia Urbanistyczna wyłożyła w tym terminie dokument do publicznego wglądu.    

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 6 grudnia 2021 r. o godz. 17:00 na platformie internetowej ZOOM.

Uwagi do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2022 roku.

Fot. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu