WIADUKT OTWARTY!

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-MINIKOWO: Od piątku 22 października od godz. 4:30 otwarty dla ruchu jest wiadukt w ciągu ul. Gołężyckiej w Poznaniu.

– Wiadukt ten ma szczególne znaczenie dla komunikacji południowo-wschodniej części Poznania. Dzięki niemu skróci się droga dojazdu do centrum. Od 2 listopada pojadą też tamtędy autobusy komunikacji miejskiej – linie 189 i 194. Będzie można nimi dojechać do pętli tramwajowych na Starołęce i Unii Lubelskiej, skąd pasażerowie będą mogli się przesiąść na tramwaj w kierunku centrum – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Przebudowa wiaduktu była konieczna z uwagi na jego zły stan techniczny. Stara konstrukcja została całkowicie zdemontowana, a w jej miejscu pojawiła się nowa. Przeprowadzone prace poprawiły nośność wiaduktu, jego stan techniczny i trwałość. Po zakończeniu inwestycji zwiększy się zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort użytkowników przeprawy umożliwiającej ruch nad liniami kolejowymi nr 272 (Kluczbork – Poznań Główny) oraz 352 (Swarzędz – Poznań Starołęka). Roboty budowlane zostały tak skoordynowane, by nie było konieczności wstrzymania na dłużej ruchu kolejowego – czytamy na stronie poznan.pl.

Miasto informuje, że prace obejmowały m.in. odbudowę przyczółków, podpór, konstrukcji nośnej i płyty wiaduktu. Skarpa została umocniona, powstał też system odwodnienia, którego wcześniej brakowało. Zamontowane zostały nowe bariery, poręcze, osłony przeciwporażeniowe. Wiadukt zyskał również nowe oświetlenie.

W tym miesiącu wymieniona została również nawierzchnia na ok. 800-metrowym odcinku ul. Gołężyckiej prowadzącym do wiaduktu od ul. Warownej. W ramach zadania prowadzone są jeszcze prace, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu przy pobliskiej szkole podstawowej przy ul. Baranowskiej za sprawą m.in. doświetlenia i przesunięcia przejścia dla pieszych – informuje miasto.

Fot. poznan.pl