KOŃCZĄ REMONT NA S11

Komunikacja

POZNAŃ-KRZESINY/KÓRNIK: 12 października br. zmieniła się organizacja ruchu na remontowanej drodze S11 Poznań Krzesiny – Kórnik Północ.  Kierowcy mogą już korzystać z obecnie zamkniętych odcinków trasy oraz węzłów. Tym samym remont ponad 12-kilometrowego odcinka S11 zbliża się do finału. Wykonawcy pozostały ostatnie prace przy oznakowaniu poziomym i uszorstnieniu fragmentów nawierzchni – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA zapewnia, że zmiana w organizacji ruchu zmniejszy do minimum obecnie utrudnienia dla podróżujących tym odcinkiem drogi. Kierowcy będą mogli korzystać z dwóch jezdni w każdym kierunku. Będą jeszcze obowiązywać lokalne przewężenia jezdni ze zmienną lokalizacją. Dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na obowiązujące oznakowanie oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Po zmianie organizacji ruchu wykonawca rozpocznie nanoszenie docelowego oznakowania poziomego. Na łukach drogi wykonywane będzie lokalne uszorstnienie nawierzchni. Będzie miało to bezpośredni wpływ na  poprawę bezpieczeństwa ruchu.  Węzły w ciągu prowadzonych prac będą udostępnione do ruchu. Zwracamy  jednak  uwagę o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do panujących warunków.  Szczególnie  przy  wyłączeniu lub włączeniu się do ruchu ze względu na ewentualne skrócenie pasów  włączenia  i  wyłączenia. Daty  ww. zmian  w organizacji ruchu mogą ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych – czytamy w komunikacie GDDKiA w Poznaniu.

Fot. GDDKiA